سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فیروزه یزدانی – عضو مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – عضو مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – عضو مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
مهدی شرفاء – عضو مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران

چکیده:

نیاز شدید به تأمین مواد غذایی برای جمعیت روز افزون کشور ایجاب می نماید تا در حد امکان میزان تولیدات کشاورزی با توجه به کمبود شدید آب افزایش یابد . با اعمال مدیریت صحیح و بکارگیری فناوری پیشرفته از طریق افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک و بهبود وضعیت نفوذپذیری آب در خاک، می توان بازده مصرف آب در کشاورزی را بالا برد . از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب می باشد .
پلیمرهای سوپرجاذب می توانند ظرفیت نگهداری آب را در خاک های سبک افزایش داده و همچنین مشکل عدم نفوذپذیری خاک های سنگین را مرتفع نمایند و با بهبود شرایط فیزیکی خاک، مانع از
تنشهای رطوبتی در مناطق خشک و نیمه خشک گردند (۲) PR نتایج یک تحقیق نشان داد که کاربرد پلیمر سوپرجاذب ۳۰۰۵A روی کتان روغنی موجب افزایش ارتفاع، تعداد شاخه دربوته و عملکرد ماده خشک گیاه زراعی مذکورگردید (۱) اهداف اینتحقیق شامل بررسی اثرات مقادیر مختلف پلیمر سوپرجاذبTarawat A200 در کاهش اثرات سوء تنش خشکی روی برخیصفات گیاه سویا، همچنین معرفی مناسب ترین مقدار کاربرد این ماده در شرایط تنش خشکی با حضور گیاه سویا می باشد .