سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان مستعد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
علی مستعد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
حسن ثقفیان – استادیار مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
علی شکوه فر – استاد مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات SiC به دلیل وزن مخصوص کم، مقاومت به سایش عالی و خواص مکانیکی مطلوب به طور گسترده در صنایع هوافضا، خودرو سازی و نظامی کاربرد دارند. در این تحقیق ابتدا کامپوزیت های زمینه Al-4.5wt%Cu حاوی ۴ و ۸ درصد حجمی SiC به روش آلیاژسازی مکانیکی در زمان آسیاب کاری و نسبت گلوله به پودر مشخص تولید گردیده است. جهت تعیین تأثیر کسر حجمی ذرات SiC بر نفوذ متقابل آلومینیوم و مس، نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج بدست آمده از آلیاژ Al-4.5wt%Cu تولید شده در شرایط مشابه آسیاب کاری مقایسه شده است. نتایج بدست آمده از الگوهای پراش اشعه ایکس (XRD) حاکی از افزایش کرنش شبکه و کاهش اندازه کریستالیت در حضور ذرات SiC می باشد. این روند با افزایش کسر حجمی ذرات SiC نیز قابل مشاهده است. بیشترین میزان تغییرات کرنش شبکه و اندازه کریستالیت در شرایط استفاده شده در این تحقیق از %۰٫۲۲ تا %۰٫۴۵ برای کرنش شبکه و از nm32 تا nm21 برای اندازه کریستالیت بوده است.