سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حجت محمدی ثانی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه ارومیه
محمدرضا شیدایی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
کریم عابدی – دانشیار دانشکده فنی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

سازه های فضا کار کش بستی نوع جدیدی از سازه های فضاکار می باشند که در آنها از کابل ها به عنوان اعضای کششی استفاده می شود. به عبارت دیگر وجه تمایز این سازهها با سیستم های خرپای فضایی معمولی جایگزینی کابل ها با میله های مورد استفاده در سیستم های معمول است. از مزایای این سازهها می توان وزن کم, راحتی حمل و نقل، شکل معماری زیبا و راحتی نصب آنها را نام برد. با توجه به اینکه سختی این سازهها تابعی از میزان پیش تنیدگی اعضای کششی می باشد، لذا مطالع. تأثیر مقادیر مختلف پیش تنیدگی روی رفتار این سازهها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این تحقیق ، تأثیر مقادیر مختلف پیش تنیدگی کابل ها برای بافتار ناپیوسته عضو فشاری در حالت خرابی ناشی از گسیختگی کابل ها بررسی شده است. در بررسی رفتار سازه اثرات غیر خطی های هندسی و مصالح در نظر گرفته شده است. تأثیر مقادیر مختلف پیش تنیدگی روی رفتار سازه به ازای پارامترهای متغییر لاغری اعضای فشاری، ناکاملی اعضای فشاری و سطح مقطع
اعضای کششی بررسی شده است. در نهایت تأثیر پیش تنیدگی روی مکانیزم خرابی، ظرفیت باربری و سختی مورد مطالعه قرار گرفته است.