سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید قریشی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیاوش طبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

یکی از زمینه های کاربردی تحقیق در مورد فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی(EDM)، بررسی تغییرات خروجیهای فرآیند EDM با تغییر شکل پالسها میباشد. در این تحقیق اثر Voltage Overshooting روی خروجیهای اصلی فرآیند، نرخ براده برداری(MRR) نسبت فرسایش الکترود(EWR) و ناصافی سطح Ra مورد بررسی قرارگرفته است. آزمایها با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها(DOE) طراحی شده و نتایج با استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA) تحلیل شده اند. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از Voltage Ovrshoot سبب افزایش پالسهای مؤثر وMRR میشود در حالیکه EWR را میکاهد. Ra نیز در جریانهای کم کاهش یافته و در جریانهای بیشتر اضافه میشود.