سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدحسین فیروزجائیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
حسن ذوقی – استادیار و عضو هیئت علمی ٬ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

تصادفات یکی از عوامل مهمی می باشد که موجب می شود صنعت حمل و نقل کارکرده ای تعریف شده خود را نتواند به طور کامل انجام دهد . لذا باید با اتخاذ برنامه های درست و بهینه ٬ به کاهش
اثرات تصادفات در اختلال جریان ترافیکی دست یابیم . با توجه به آمار رو به افزایش افراد مسن دارای گواهینامه و بروز مشکلات جسمی و روحی متناسب با افزایش سن در آنها ٬ این گروه سنی بهترینگزینه برای تحلیل و بررسی رفتار ترافیکی می باشند تا با ارائه راه کارهایی به اصلاح رفتار ترافیکی آنها منتج شده و روند افزایشی ریسک پذیری آنها در وقوع تصادفات کنترل گردد . در این نوشتار به بررسی آمارهای موجود در مورد نسبت افراد دارای گواهینامه در سنینمختلف ٬ بررسی عواملی که موجب ایجاد تلفات در رانندگان مسن در تصادفات می شوند و بررسی مشکلات ناشی از افزایش سن در رانندگان پرداخته می شود . سپس با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP )به مدلی در مورد رابطه اف زایش سن با عوامل مرگ و میر در تصادفات دست پیدا
خواهیم کرد .