سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش انوار ی – کارشناس بخش تحقیقات شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
مهدی غلام تمیمی – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
رضا خرد رنجبر – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
مریم حقیقت جو –

چکیده:

در اکثر فرآیند هایی که تولید گاز سنتز از گاز طبیعی به خصوص اکسیداسیون غیر کاتالیستی متان مورد نظر است یکی از مشکلات پروسه ایجاد soot در خروجی واحد به همراه گاز سنتز است .هدف از مدل بررسی شده در این مقاله ، طراحی یک ستون ۳ فازی جهت جداسازی soot از مخلوط گاز سنتز می باشد . در این مقاله با کمک مدل دو فیلمی وایتمن و معادله بول – کالورت به مدل سازی یک ونتوری می پردازیم .