سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کریم کوهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- آب دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا جعفرزاده – دانشیارگروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده: