سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید غفارزاده – کارشناس شرکت موتورسازان
محسن فلاح – کارشناس ارشد شرکت موتورسازان
نادر مسلمی – کارشناس ارشد شرکت موتورسازان

چکیده:

در این مطالعه به صورت تئوری و تجربی تاثیر قطر لوله های فشار بالا سیستم سوخت رسانی(FIS) در عملکرد و آلایندگی موتورهای دیزلی مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج شبیه سازی انجام گرفته، نشان می دهد که با افزایش قطر لوله ها، فشار محفظه پاشش، آهنگ پاشش سوخت و فشار لوله کاهش می یابد . نتایج تجربی برای آلایندگی نیز نشان می دهد که با افزایش قطر لوله ها، میزان آلاینده NOx کاهش و میزان UHC و CO افزایش می یابد.