سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رحیمی – کارشناس ارشد سازه های هوافضایی از دانشگاه هوافضای مسکو، سازمان صنایع
محمدرضا فراهانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ، (دانشجوی دوره دکتری)- دانشگاه صنعتی امیرک
مرتضی رحیمی – کارشناس طراحی جامدات، سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

رینگها یک از اجزاء پرکاربرد در سازه های هوافضایی می باشند که معمولا با دو هدف، یکی حفظ فرم دایروی مقطع عرضی بدنه راکت و دیگری تحمل و انتقال بارهای بزرگ به اسکلت موشک به کار می روند. رینگها در حالت کلی تحت تاثیر یک سیستم معادله الاستیک با شش مرتبه نامعین استاتیکی قرار دارند. در این مقاله برای معین نمودن این سازه روش نیرویی با فرض رینگ صلب مورد استفاده قرار گرفته است. با این روش به استخراج توابع تاثیر برای بار شعاعی و بار محوری پرداخته شده و در ادامه روابط مرتبط برای بار گسترده تکیه گاهی نیز استخراج شده است. سپس با استفاده از این روابط یک رینگ دو طرف مقید با بار تکیه گاهی نامتقارن تحلیل شده است. در انتها نتایج تحلیل، با نتایج حاصل از یک تست بر روی یک رینگ با شرایط مشابه مقایسه گردیده است.