سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان شکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین بهروش – دانشیار مهندسی مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس
محمد گلزار – استادیار مهندسی مکانیک، ساخت وتولید دانشگاه تربیت مدرس
عباس ذوالفقاری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به مطالعه تئوری و تجربی فشار دای در فرآیند اکستروژن کامپوزیت چوب-پلاستیک پرداخته شده است. فشار دای، یکی از پارامترهای مهم فرآیند است که بطور مستقیم ظرفیت دستگاه اکسترودر و کیفیت و خواص محصول نهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق در چندین حالت فشار آزمایش اندازه‌گیری شده است. با استفاده از روابط جریان غیر نیوتنی و روابط اکستروژن گرم، مقادیر فشار تئوری محاسبه گردیده و بین فشارهای تئوری و تجربی مقایسه به عمل آمده است. نتایج نشان می‌دهند که فشار دای در فرآیند اکستروژن چوب-پلاستیک مابین حالت‌های جریان مذاب غیر نیوتنی و اکستروژن گرم قرار دارد و با در نظر گرفتن ضریب تصحیح، فشار تئوری حاصل از روابط اکستروژن گرم با فشار تجربی مطابقت پیدا می‌کند.