سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید هادوی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی مظفری – استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جمال زمانی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امین ضمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به اهمیت و کاربرد روش شکل‌دهی انفجاری، تحلیل رفتار سازه‌های پوسته‌ای در برابر موج شوک حاصل از انفجار و پیش‌بینی میزان تغییر شکل تحت این نوع بار‌گذاری، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در این مقاله ضمن معرفی پدیده انفجار در هوا و آب و بحث پیرامون اثرات استفاده از محیط واسط بین ماده منفجره و قطعه کار، به ارائه روابط مربوطه می‌پردازیم. همچنین با توجه به اینکه پیش‌بینی تغییر شکل ایجاد شده در پوسته‌های استوانه ای تحت بارگذاری انفجاری، به عوامل متعددی از جمله نوع و میزان ماده منفجره، محیط واسط و نیز ابعاد و جنس قطعه کار بستگی دارد، با معرفی عددی بی بعد، به بررسی اثر ترکیبی این عوامل پرداخته خواهد شد. در انتها نیز به تحلیل و مقایسه نتایج آزمایشات انجام شده در محیط آب و هوا می‌پردازیم.