سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا پوزش – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو
مجید لفوتی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو
کامران حجاز – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو
محمدصادق ذبیحی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو

چکیده:

در این مقاله پایداری مدهای پلاریزه خطی در حالت چند مدی (برای تعداد کمیمد) در فیبر دوشکستی شدید به صورت تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. همانطور که از تئوری بر میآید مدهای پلاریزه خطی مرتبه بالاتر در این نوع فیبرها میتوانند با درجه ای کمتر از حالت فیبر تک مدی پایدار باشند و با افزایش تعداد مدها به دلیل اینکه مدهای مختلف پایداری متفاوت و رو به کاهشی دارند، وضعیت پایداری مدهای پلاریزه کمتر میگردد. بطور تجربی پایداری مدهای پلاریزه خطی برای فیبر دو شکستی شدید پاندا نشان داده شده است و شرط لازم برای داشتن یک پلاریزه متوسط در فیبرهای چند مدی با تحریک مدی انتخابی توضیح داده شده است.