سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید رضایی – دانشجوی دکترای کشتی سازی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
موعود نیک فرجام – کارشناس ارشد معماری کشتی، گرایش سازه های دریایی

چکیده:

ناپایداری پرپویزینگ در شناورهای پلنینگ از لحاظ هیدرودینامیکی تاکنون توسط افراد زیادی مورد بررسی قرار گرفته است ولی در مورد کنترل دینامیکی حرکات شناورهای پلنینگ در صفحۀ قائم به وسیلۀ فلپ کارزیادی صورت نگرفته است در این مقاله تأثیر فلپ قابل کنترل برروی حرکات هیو و پیچ شناورهای پلنینگ مورد بررسی قرار گرفته است برای این منظور ابتدا مدلی غیرخطی کنترلی برای یک شناور پلنینگ منشوری مجهز به فلپ در آب ارام استخراج می شود. سپس تاثیر زوایای استاتیکی مختلف فلپ برروی وضعیت تعادل حرکتی شناور ونیز پایداری حرکتی شناور در صفحۀ قائم بررسی می گردد. بررسی انجام شده در این مقاله نشان میدهد که با تنظیم فلپ در یک زاویۀ ثابت و از پیش تنظیم شده نمی توان پرپویزینگ را در سرعتهای بالا حذف کرد لذا یک فیدبک کنترلر به روش LQR به منظور تعیین مرز پایداری شناورپلنینگ طراحی شده است سپس به منظور معتبرسازی نتایج، مدل تهیه شده برروی یک شناور واقعی پیاده سازی و در دریا مورد تست قرا رگرفته است.