سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیمان سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواددانشگاه صنعتی شریف
علی کریمی طاهری – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از میان روشهای تعیین سینتیک تبلور مجدد استاتیکی فلزا s و الیاژها روش اورامی یکی ازکاراترین روشها می باشد که در آن نرخ رشد جوانه های ایجاد شده در حین فرایند تبلور مجدد ثابت فرض می شود دراین تحقیق مدل اورامی توسعه داده می شود تا تاثیر تغییر نرخ رشد جوانه های ایجاد شده در حین تبلور مجدد در ان ملحوظ شود. همچنین با استفاده از مدل توسعه یافته تاثیر کرنش ناشی از تغییر فرم بر سینتیک تبلور مجدد استاتیکی مس خالص تجاری بررسی و نتایج حاصل با ازمایش مقایسه می شوند این مقایسه مبین سازگاری خوب بین نتایج مدل توسعه یافته با نتایج ازمایشگاهی است.