سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر کریم بیگی – تهران دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی متالورژی کارشناسی ا رشد
علی کریمی طاهری – استاددانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله سیلان فلز درفرایند فورج قالب بسته به روش حدفوقانی اجزائی UBET برای قطعات دارای تقارن محوری مورد بررسی قرارگرفته و اثرنسبت ارتفاع به قطرپیش فرم برپرشدن قالب ارزیابی میشود مقایسه نتایج تئوری با نتایج ازمایش برروی مومنشان دهنده آن است که پیش بینی UBET سازگاری خوبی با عمل دارد