سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سلیمان جباری بالو – گروه ریاضی دانشگاه بیرجند
امید ربیعی مطلق –

چکیده:

ما در این نوشتار یک تابع تناوب T برای سیستم لینارد تعریف کرده و به بررسی ساختار تابع تناوب برای جوابهای تناوبی سیستم لینارد می پردازیم و شرایط لازم و کافی برای یکنوایی یا همزمانی تابع تناوب را مورد مطالعه قرار می دهیم. همچنین یکنواختی اکید و یکنواختی کلی از T را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد.