سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم رییس دانایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
محمد باستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله معادلی برای انتگرال حل نشده تابع فوق هندسی همریز (confluent) نوع دوم مختلطبا ارگومان ماتریسی بر حسب توابع فوق هندسی عادی با ارگومان ماتریسی با استفاده از تعریف معادل این توابع و استفاده از تکنیک های تغییر متغیر hear measure بدست امده است. سپس کاربرد این تابع در محاسبه ظرفیت کانال MIMO با rayleigh fading بفرم بسته و محاسبه تابع مولد گشتاور متغیر SIR گیرنده چند کاربره OC و در نهایت ارتباط این تابع با تابع whttaker با ارگومان ماتریسی، نشان داده شده است. این تابع امکان نمایش عملکرد کانال های MIMO و گیرنده های چند کاربرده را در فرم بسته و قابل محاسبه عددی بنحوی فراهم می آورد که قبل از این امکان پذیر نبوده است.