سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
کامران قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

در روشهای معمول تحلیل دیوارهای برشی بطور غیرمنطقی عمل مرکب فولاد و بتن در نظر گرفته نمی شود . آزمایشهای تجربی نشان داده اند که دیوارهای برشی بتن آرمه ای که به خوبی میلگرد گذاری شده است قابلیت شکل پذیری بالایی دارند که این جنبه در روشهای معمول در نظر گرفته نمیشود . آزمایشاتی بر روی نمونه های واقعی دیوار برشی صورت گرفته که علاوه بر هز ینه بالا متضمن صرف وقت زیادی می باشد . هدف کلی این مقاله در نظر گرفتن عمل مرکب بتن وفولاد در مدل سازی سازه دیوار برشی و بررسی تاثیرات آرایش میلگردها در مقاومت نهایی و شکل پذیری دیوارهای برشی کوپله میباشد . بدین منظور چند نمونه دیوار برشی کوپله مسلح دو طبقه با سه ارتفاع مختلف برای تیرهای رابط و آرایش های مختلف آرماتورگذاری توسط نرم افزار ANSYS5.4مدل سازی و تحت بار یکنواخت استاتیکی قرار گرفته و شکل پذیری و مقاومت نهایی این دیوارها مورد بررسی و با هم مقایسه گریده اند . درنهایت در مورد تأثیر آرایش و درصد میلگر د گذاری و نسبت ارتفاع تیرهای رابط به ارتفاع طبقه بر روی شکل پذیری و مقاومت نهایی دیوار برشی بحث شده و نتیجه بصورت درصد و نوع میلگردگذاری و همچنین درصد ارتفاع تیر به ارتفاع طبقه بیان گردیده است