سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه رجائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشگری پور – استادگروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استادگروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید بهرامی – کارشناسی ارشدزمین شناسی مهندسی

چکیده:

زندگی بشر وابسته به منابع انرژی و به ویژه سوخت های فسیلی همچون نفت، گاز، گازوئیل و غیره است. انرژی های پاک اثرات زیست محیطی به مراتب کمتری را نشان می دهند اما مواد هیدروکربنی می توانند محیط پیرامون خود مثل سنگ و خاک را دچار تغییر نمایند. در این تحقیق سعی شده تا تاثیر گازوئیل به عنوان یکی از پرمصرف ترین مواد هیدروکربنی در چرخه سوخت بر روی خصوصیات خاک هایی از پروژه مسکن مهر شهر شیروان بررسی گردد. بدین منظور خاک مورد مطالعه با مقادیر مختلف گازوئیل آغشته گردید و سپس آزمون های ژئوتکنیکی بر روی آن انجام شد و نتایج حاصل با خاک طبیعی مقایسه گردید. نکته حائز اهمیت در نتایج رفتار غیرخطی از خاک در برابر آلودگی به گازوئیل است که در تحقیق حاضر به جزئیات این رفتار پرداخته می شود