سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
سحر مطهری – کارشناس رشته معماری از دانشگاه تهران کارشناس ارشد معماری مرمت بنا از دانشگاه هنر اصفهان مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:
این مقاله درمورد بررسی معماری بومی و سنتی خلیج فارس و نحوه شکل گیری این بناها دراقلیم گرم و مرطوب درطی سالیان دراز را موردکاوش قرارمیدهد ابتدا تاریخچه مختصری درمورد جغرافیا و شرایط خاص اقلیمی منطقه مورد بررسی قرارمیگیرد سپس عناصرمعماری استفاده شده دربناهای تاریخی را باتوجه به این شرایط اقلیمی موردتحلیل قرارمیدهیم و درادامه تاثیرات اقلیمی منطقه گرم و خشک فلات مرکزی ایران بروی ساختمانهای آن منطقه را با تاثیرات اقلیمی منطقه گرم و مرطوب خلیج فارس مقایسه خواهیم نمود و دراخر علل بوجود امدن هریک ازعناصرمعماری و فرم خاص فضاهای منطقه را بیان میکنیم