سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه زراعت – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
مجتبی ثمره اکبر – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
سیدمحمود عطاری – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
علیرضا بامری – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

چکیده:

با ایجاد تسهیلات در برقی کردن چاههای کشاورزی ، تعداد زیادی از چاههای کشاورزی دیزلی منطقه شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان برقدار گردید و با توجه به اینکه هنوز رقم قابل ملاحظه ای وجود دارد که در آینده برقدار خواهند شد بعضی ازفیدرهای فشارمتوسط و پستهای فوق توزیع با افزایش بار روبه رو خواهند بود . وضعیت بار موجود فیدرها و وضعیت آینده آنها در کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به چاههای برقدار شده و چاههای فاقد برق که طی سالهای آتی برقدار خواهند گردید بایستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگرفت تا با طرح مسئله و ارائه راهکارهای مناسب از لحاظ پستهای فوق توزیع و تقویت یا احداث فیدرهای فشارمتوسط و خازن گذاری، وضعیت شبکه همچنان متعادل و پایدار باقی بماند . افت ولتاژ و وضعیت بد ضریب توان مخصوصاً در نواحی گرمسیر جیرفت ، کهنوج و منوجان در اثر برقدار کردن چاههای کشاورزی منجر به ارائه راه حلهای مناسبی در این مناطق گردید