سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عباس دهقانی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

گردشگری به عنوان یک یاز اصلی ترین منابع درآمد کشورها درقرن حاضر به شمار می رود توسعه این پدیده تاثیرات مثبت و منفی بسیاری بربخش فرهنگی اقتصادی اجتماعی و سیاسی جوامع مبدا و مقصد داشته است یکی از بخشهایی که ارتباط مستقیم و متقابل با گردشگری دارد محیط زیست است گردشگری تاثیرات مثبت و منفی زیادی برمحیط زیست داشته که تاثیرات منفی آن باعث ایجادنگرانی های زیادی درجوامع مقصد شده است سعی ما این است که نشان دهیم موثرترین راه کاهش تاثیرات منفی گردشگری رفتن به سمت گردشگری پایدار می باشد.