سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر دیانتی – کارشناس ارشد دانشکده علوم پزشکی استان فارس و همطراز هیئت علمی
عبدالعظیم ارسالی – کارشناس ارشد دانشکده علوم پزشکی استان فارس و همطراز هیئت علمی

چکیده:

کشور ایران عموما استان فارس در یک منطقه خشک کره زمین قرار داشته که میزان بارندگی در حد متوسط ۱۵۰ میلی متر در سال موید این موضوع می باشد. صنعتی شدن جوامع و پیشرفت صنعتی از سال ۱۹۴۰، باعث تغییرات مهمی در بالانس اکولوژیکی کره زمین شده است. این تغییرات اکولوژیکی در بعضی از نقاط زمین تشکیل بارانهای سیل آسا و در بعضی از نقاط کاهش بارندگی و در نهایت خشکسالی حادث شده است. بطوریکه میزان بارندگی در بعضی از نقاط ایران حتی به کمتر از ۱۰۰ میلیمتر در سال رسیده است. خشکسالی در دو سال اخیر در استان فارس مشکلات مهمی بوجود آورده بطوریکه سطح ایستابی منابع آب زیرزمینی کاهش یافته و خشک شدن دریاچه های کافتر، طشک، بختگان، تالاب ارژن که منابع آب سطحی بوده یک ضایعه زیست محیطی جهانی بحساب می آید. در این تحقیقات و بررسیها که طی سالهای ۱۳۷۸ ،۱۳۷۹ انجام گردیده اطلاعات زیر بدست آمده است.در استان فارس تعداد ۱۲۶۰ پروژه آبرسانی بصورت انفرادی و مشترک وجود دارد که تامین کننده آب آشامیدنی ۲۰۸۹ روستا با جمعیتی معادل ۱۳۲۹۶۲۶ نفر می باشد.از این تعداد ۲۶۲ شبکه بصورت مجتمع که آب آشامیدنی ۱۰۷۷ روستا، و ۱۰۱۲ پروژه انفرادی که آب آشامیدنی ۱۰۱۲روستا را تامین مینماید. در سالهای اخیر مجموعا تعداد ۱۰۳ منبع آبی به دلیل آلودگی میکروبی و شیمیایی از رده شرب خارج شده و به دلیل خشکسالی تعداد ۷۰۵ روستا با کمبود آب مواجه بطوریکه آب فعلی تکافوی جمعیت روستایی را نمی دهد. از تعداد کل روستاها ۱۲۱۹ روستا دارای آب بهداشتی و سالم، ۲۳۹ روستا از نظر باکتریولوژیکی و ۲۳۰ روستا کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی آنها قابل قبول نمی باشد. عملیات آبرسانی ۱۰۰۴ روستا تحت پوشش شرکت آبفا روستایی بوده و بقیه از تحت پوشش قرار گرفتن مقاومت نموده که بیشتر مشکلات مربوطه به همین شبکه ها است. جهت مبارزه با خشکسالی در سال جاری اعتباری حدود ۱۰ میلیارد ریال تخصص داده شده که با توجه به تعداد روستاها این مبلغ کفاف تامین آب شرب ۵۵۵ روستا را نخواهد داد. راهکارهای عمده جهت جلوگیری از بحران کنونی در سالهای آتی بشرح زیر پیشنهاد میگردد.۱- تحت پوشش شرکت آبفا روستایی قرار گرفتن کلیه شبکه های آبرسانی و تصویب قانون جهت اجرا. ۲- انجام اقدامات آبخیزداری جهت غنی نمودن منابع زیرزمین۳- انجام اقدامات آبخوان داری جهت غنی نمودن منابع آبی ۴- کنترل آبهای سطحی جهت تامین منابع جدید ۵- مظروف نمودن آب آشامیدن و توزیع آن، توجه به کمبود منابع آب شیرین در کلیه نقاط شهری یا روستایی یا نقاط مخصوص جداول و نمودارها مربوط به مشکلات هر شهرستان در این مقاله آمده که میتوان با مراجعه به آنها برنامه ریزی و راهکارهای عمومی یا اختصاصی ارائه گردد.