سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

راحله مشیری – کارشناس مواد غذایی

چکیده:

اخیراً چاقی بعنوان یک خطر سلامتی مهم، هم در جوامع غربی و هم در کشورهای در حال توسعه بروز یافته است . شیر نیزبعنوان یک غذای مغذی، در راس تحقیقات مربوط به کنترل وزن قرار گرفته است. شیر بدون چربی بدلیل حذف چربی بعنوان منبعاصلی انرژی از اهمیت بیشتری برخوردار است از طرف دیگر تاثیرات مفید مصرف کلسیم بر روی کاهش وزن و چربی بدن در مطالعات زیادی اثبات گردیده است که این امر از طریق دو مکانیزیم صورت می گیرد: ۱- کاهش جذب اسیدهای چرب ۲- تغییراتمتابولیکی در آدیپوستیها که نتیجه این کاهش تشکیل چربی و افزایش تجزیه چربیهاست . همچنین در مطالعاتی نشان داده شده استکه کلسیم رژیمی بر روی افزایش دفع چربی و کاهش انرژی قابل جذب موثرمی باشد نیز محصولات لبنی بر روی پایین آوردن اندیس گلایسیمیک رژیم مفید هستند وبه این طریق علاوه بر تسریع در روند کاهش وزن در جلوگیری از بروز چاقی و دیابت نوع دو نیز ثاثیرات سودمندی دارند. پروتئینهای شیر (که حاوی اسیدهای آمینه با زنجیره طولانی هستند ) به کاهش ضخامت بافت ماهیچه ای ، احساس سیری و خاصیت ترموژنیکی ( بیشتر از کربوهیدراتها) در طول دوره کاهش وزن، تاثیرگذار هستند. با توجه به میزان بالاتر لوسین در شیر در مقایسه با سایر منابع پروتئینی ، در این مقاله نقش آن در کاهش سنتز پروتئین و احساس سیری ناشی از حضور پروتئینهای آب پنیر و اثر پپتیدهای بیواکتیو حاصل از پروتئینهای شیر بر روی لیپوژنزیس بافت چربی و مکانیزم عملکرد آنها مورد بررسی می گردد. همچنین در این مقاله نوعی شیر با خواص عملگری بسیار بالا که بعنوان یک محصول لبنی رژیمی جهت کاهش وزن فرآوری شده، مورد بررسی قرار می گیرد