سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیر تارخ – دانشجوی پزشکی دانشگاه شاهد)
حسن قاسمی – چشم پزشک، فوق تخصصاسترابیسم

چکیده:

علل مختلف سبب از بین رفتن دید در فرد می شوند که می توانند به شکل مضمن و یا حاد تظاهر یابند. بیماریهای سیستمیک اعم از دیابت و بیماریهای ایمنولوژیک به ویژه بیماری های دگیر کننده عروق و نیز عیوب انکساریچشم کاتاراکت و گلوکوم از جمله عوارضی هستند که بطور شایع در فرد ایجاد نابینایی می کنند. بررسی ناتوانیهای جنسی در میان این دسته از بیماران نشان می دهد که از بین رفتن دید در طولانی مدت اثرات قابلتوجهی در کاهش میل جنسی خواهد داشت. هرچند علل عمده نابینایی ذکر شده غالبا در افراد سنین بالا تظاهر می یابد که آن مقاطع سنی نیز بطور فیزیولوژیک کاهش میل و فعالیت جنسی را در بر خواهد داشت، لیکن تغییراتلیبیدو در سنین فعال جنسی و افت این میل متعاقب از بین رفتن دید به هر علت موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه پزشکان واقع شده است. وقایع اصلی در ایجاد این عارضه هرچند مورد قبول واقع شده و علل زیادی برای آن ذکر می شونداما مکانیزم اصلی آن کاملا ناشناخته است از جمله مهمترین عیوب قابل اصلاح از بین برنده دیدبیماران کاتاراکت است که شیوع آن با افزایش سن بیشتر می شود، در سنین ۶۵ تا ٧۴ سال ۵٠ درصد و پس از ٧۵ سالگی شیوع آن به ٧٠ درصد نیز می رسد. هرچند در سنین پایین تر نیز این بیماری گزارش می شود