سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید زاهدی – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
حسن ذوالفقاری – دانشجوی دوره دکتری جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
سیما ترابی – دانشجوی دوره دکتری جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده:

شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، از جمله شهرهایی است که از آلودگی هوا رنج می برد. عوامل مختلفی در آلودگی هوای این شهر موثر هستند ولی مهمترین و عمده ترین آنها، صنایع بزرگ مستقر در غرب و جنوب غرب تبریز می باشد که در مجموع بیش از ۷۵ درصد حجم آلودگی هوای شهر را به خود اختصاص می دهند و منابع آلوده کننده هوا و مساعدت عوامل دیگر مثل توپوگرافی، شیب، باد و غیره، باعث تشکیل هسته های آلوده در سطح شهر و حومه گردیده است که مهمترین آنها، هسته هوای شمال غرب تبریز می اشد. در این مطالعه سعی شده است که عوامل اقلیمی موثر بر تشکیل این هسته آلوده مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی نیز ارائه گردد.