سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی نکوئیان – امور مطالعات میدانی- سازمان آب و برق خوزستان
مصطفی معصومی – مدیریت تعمیرات وپایداری سدها – سازمان آب و برق خوزستان
منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از مهمترین مشکلاتیکه رسوبات وارد شده به مخازن سدها به وجود می آورد کاهش عمر مفید مخزن و آسیب های جدی است که به تاسیسات نیروگاه واردمیگردد لذا گزینه های مختلفی به منظور کاهش رسوبات انباشته شده در مخزن پیشنهاد شده به اجرا درمی آید. که مهمترین و اقتصادی ترین این گزینه ها عملیات فلاشینگ سد میباشد.
در این مقاله برای اولین بار تاثیر فلاشینگ بر کاهش حجم رسوبات پشت دیواره سد شهید عباسپور و افزایش عمر مفید سدمورد ارزیابی قرار گرفته است. بطوریکه نتایج هیدروگرافی های انجام شده قبل و بعد از فلاشینگ این سد مطالعه گردیده سپس حجم رسوبات تخلیه شده، شعاع تاثیر آن نسبت به زمان، درصد رسوبات تخلیه شده نسبت به کل رسوبات ناحیه تحت فلاشینگ و کل رسوبات مخزن بررسی شده است و نهایتا با فرض عدم به روز شدن دستورالعمل بهره برداری، عدم بازسازی تاسیسات تونل تخلیه تحتانی سد به منظور انجام مانورهای سالیانه و بالاخره ثابت ماندن وضعیت پوشش گیاهی موجود حوزه آبخیز، عمر مفید باقیمانده سد پیش بینی گردیده و دستورالعمل فلاشینگ بهینه ارائه شده است.