سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
هادی زند – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور بابل
ایمان داور پناه – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور بابل

چکیده:
اگرچه بازار ایران با ارزش پولی ریالی از دهه ها قبل ایجاد شده اما مارک های تجاری ایرانی به شناخت کلی دست پیدا نکرده است. هدف این تحقیق توسعه روایی و اعتبار یک مدل قاعده ایرانی اسلامی با ارزیابی ابعاد قاعده برند و نحوه ارتقای برند به کمک مدل مسئولیت اجتماعی شرکت می باشد. در این تحقیق به بررسی اثرات چهار جز مرکزی تاثیرگذار یعنی پاسخگوئی، شفاف سازی، رقابت و مسئولیت پذیری بر قدرت یافتن هر چه بیشتر برند در تایوان با در نظر گرفتن ابعاد اسلامی آن در ایران می باشیم.