سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرتضی پوزش شیرازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
مختار زلفی باوریانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده:

مواد آلی به علت اثرات سازنده ای که بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک دارند به عنوان یکی از ارکان باروری خاکها شناخته می شوند (۱۹۵۹, Army). تعدادی از پژوهشگران بر این باورند که حاصلخیزی خاک را تنها با عرضه مستقیم مواد آلی مانند کمپوست می توان حفظ و تجدید نمود (۱۹۸۹, Pieri) . استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی به خصوص کود ازته و عدم استفاده از کودهای آلی در طی چند سال اخیر، عامل کاهش چشمگیر در میزانماده آلی خاکهای ایران بوده است . (ملکوتی، ۱۳۷۵) یکی از ویژگی های مهم کاربرد کود دامی عدم تکرار پذیری آنها می باشد. بدین گونه که در بعضی موارد افزایش چشمگیر و آشکاری درعملکرد محصول و حاصلخیزی خاک بوجود آورده در حالیکه در شرایط مشابه ممکن است پاسخ مشابهی را نشان ندهد. این امر احتمالا به دلیل سرعت فرایند پوسیدن و تجزیه شدن این مواد در خاک در شرایط متفاوت میباشد (۱۹۸۶, Chen) . خاکهای استان بوشهر که درمنطقه خشک و نیمه خشک واقع شده اند . از نظر مواد آلی بسیار فقیر بوده و اغلب کمتر از نیم درصد ماده آلی دارند. از آنجا که بالابودن درجه حرارت یکی ازعوامل افزایش فعالیت میکروارگانیزم ها است، مواد آلی در مناطق گرم همانند استان بوشهر، مدت کمتری دوام داشته و سریعتر تجزیه می شوند. از طرفی میزان کود دامی بخصوص به صورت پوسیده در استان کم بوده و بنابراین استفاده از کمپوست زباله شهری، بقایای گیاهی و کود سبز می تواند بعنوان جانشین و یا مکمل، مورد بررسی قرار گیرند. از این رو در طرح حاضر سعی شده است که تاثیر موارد فوق مورد توجه و مقایسه قرار گیرد.