سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی قنبری – گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
منصوره جامی – گروه شیلات. دانشگاه آزاد بندر عباس
قاسم ذوالفقاری – گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت
محسن شهریاری مقدم – گروه بیولوژی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه ترب

چکیده:

ورود پساب ناشی از کارخانجات صنعتی به اکوسیستم های آبی، می تواند سبب تغییراتی در میزان اسیدیته آب شود. با توجه به اهمیت بررسی اثرات ناشی از این تغییرات برفیزیولوژی آبزیان، تاثیر تغییرات اسیدیته(pH)آب بر شاخص های خونی ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان انگشت قد کپور معمولی به مدت ۲۱ روز درآب با pH اسیدی (۵/۵ و ۵/۶) و pH قلیایی (۸ ، ۵/۸ و۹ )قرار گرفتند. نمونه های شاهد به مدت ۲۱ روز در آب با اسیدیته خنثی۴/۷ قرار داده شدند. تغییر در اسیدیته آب در هر دو شرایط اسیدی و قلیایی سبب تغییراتی در شاخص های خونی ماهیان انگشت قد کپور معمولی به جهت ایجاد استرس در بچه ماهیان شد. این تغییرات به صورت تورم گلبولهای قرمز ، تولید شدن گلبولهای نابالغ و کاهش در مقدار کل گلبولهای قرمز و هموگلوبین بروز کرد. همچنین افزایش درمقدار کل گلبولهای سفید بچه ماهیان قرار گرفته در شرایط متفاوت pH نیز در ماهی های انگشت قد کپور معمولی مشاهده شد.