سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور انبیاء – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید گرشاسبی – کارشناس ارشد پژوهشی مهندسی نفت_دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

همه گل های حفاری بطور معمولا دارای برخی ترکیبات ناخواسته ای می باشند که این ترکیبات میتوانند به محیط زیست اسیب برسانند این ترکیبات شامل فلزات سنگین نمک ها و هیدروکربن ها هستند که غلظت آنها درانواع گل بطور قابل توجهی متغیر می باشد دراین مقاله به بررسی اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی ازوجود ترکیبات فوق درگل حفاری می پردازیم