سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید محسن مرتضوی درچه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر و موسسه روشن

چکیده:

این مقاله در پی بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات به ویژه اینترنت بر حوزه تحقیق و پژوهش در ایران و چگونگی ایجاد و توسعه یک نظام علمی فراگیر مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور می باشد. در این رابطه نگارنده ابتدا با نگرش سیستمی به موضوع پژوهش و ارائه یک مدل منطقی از یک مجموعه تحقیقاتی، به بررسی و دسته بندی آثار فناوری اطلاعات بر تحقیقات از منظر مدل مذکور می پردازد. پس از آن، تاثیرات استفاده از اینترنت بر فعالیت های پژوهشی محققان کشور مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. بخش پایانی این مقاله نیز به کندوکاو در زمینه زیر ساخت ها و الزامات ایجاد نظام تحقیقاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور خواهد پرداخت.