سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فائزه فروغی – کارشناس ارشد آبشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن رضایی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
زینب حیدری – کارشناس ارشد آبشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در این مقاله ویژگی های کیفی آب زیر زمینی دشت گناباد به هدف بررسی علت تغییرات کیفی مورد مطالعه قرار گرفته است . به این منظور از نتایج آنالیز شیمیایی مربوط به ۱۱۴ چاه نیمه عمیق استفاده گردیده است روش های مختلفی شامل دیاگرام های ترکیبی و آنالیز های چند متغییره در ارزیابی پارامتر های کیفی ،استفاده گردیده است نتایج حاکی از آن است که تیپ آب در این منطقه در جهت جریان از بی کربنات به کلروره در تغییر می باشد . تحلیل نمودار های دوتایی پارامتر های کیفی نشان می دهد که هدایت هیدرولیکی بیشتر متاثر از یونهای کلسیم و کلر است و تحلیل عاملی نیز نشان دهنده ی اینست که کیفیت آب زیر زمینی توسط چندین عامل کنترل می شود که مهمترین عامل انحلال نمک موجود در آبرفت دشت گناباد است و عوامل بعدی انحلال ژیپس و … در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرند