سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر حسینی – شرکت رسانیر جنوبشرق ایران- کرمان
بی بی طاهره حسینی – شرکت برق منطقه ای کرمان
حمید لسانی – دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

شبکه جنوبشرق در چند ساله اخیر یکی از شبکه های مسئله ساز در شبکه سراسری ایران بوده است . مهمترین نیروگاه فعال این منطقه ، نیروگاه بندر عباس است که در پایین ترین نقطه شبکه سراسری قرار گرفته و از طریق خطوط طولانی به شبکه سراسری وصل میشود که این امر سبب ناپایداری این نیروگاه به هنگام انتقال قدرت زیاد میگردد . در سال ۱۳۶۸ جهت بهبود پایداریدینامیکی این نیروگاه PSS مطالعات مفصلی صورت گرفته و بر اساس آن تنظیمات واحدهای نیروگاه برای شرایط شبکه در آن سالها انجام شدهست . از آن سال تا کنون تغییرات زیادی در ساختار شبکه سراسری و جنوبشرق صورت گرفته و با توجه به مسائل اخیر لازم است بار دیگر مطالعات پایداری با ساختار فعلی شبکه انجام پذیرد . در این مقاله مطالعات پایداری دینامیکی برای ساختار جدید شبکه و نیروگاه بندر عباس با مدل دو ماشین انجام و تنظیمات جدید برای PSS این نیروگاه ارائه میگردد .