سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عطاءاله بهرامی – عضو هیات علمی گروه معدن دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
سیدمحمد رئوف حسینی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نعمت منصوری – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

وجود ناخالصی فسفر در کانسنگ آهن از عوامل کاهش ارزش اقتصادی آن محسوب می شود و یکی از اهداف فرآوری این کانی، کاهش میزان فسفر است . با توجه به خاصیت مغناطیسی آهن و عدم وجود خاصیت مغناطیسی در ترکیبات فسفر، یکی از روش های موثر تغلیظ آهن، استفاده از جدایش مغناطیسی است . در این کار تحقیقاتی، جدایش مغناطیسی دو نوع کانسنگ مگنتیتی و هماتیتی
آهن از معدن مرواریه استان زنجان با استفاده از روش های خشک و تر بررسی گردید . نتایج بدست آمده قابل قبول بوده و کنسانتره ای با عیار آهن بسیار بالا ۶۵/۶۴( درصد ( بدست آمد . در آزمایش ها عیار فسفر به میزان ۹۴ درصد کاهش پیدا کرده و از ۱/۱۶۶ درصد به ۰/۰۷۳۷ درصد در مرحلة دوم رسیده است . این کاهش در سایر نمونه ها نیز مشاهده می شود