سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عطارنژاد – استادیار ، گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
همایون زاهدی – زاهدی،دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشکده فنی دانشگاه

چکیده:

در این مقاله یک راه حل دقیق برای تعیین فشار هیدرودینامیک و نیز پاسخهای لحظه ای سیستم شامل سازه سد انعطاف پذیر و مخزن ارائه میشود . در این راه حل عوامل فیزِیکی واقعی حاکم بر مسئله شامل شرائط واقعی بازتابش امواج درمخزن ، اثرامواج سطحی و نیز تغییرشکلهای سازه انعطاف پذیر وارد فرمولاسیون میشوند . این فرمولاسیون به طور صریح ، عوامل فوق را در قالب معادلات ریاضی بیان میکند . در پایان مقاله مقایسة مقادیر فشار هیدرودینامیک مربوط به دو حالت مختلف که دریکی امواج سطحی واردتحلیل شده و دردیگری از اثرآن چشم پوشی شده در قالب یک مثال ارائه میگردد . نتایج فوق حاکی از تاثیر قابل توجه امواج سطحی در مقدار فشار هیدرودینامیک ناشی از اندرکنش سد و مخزن میباشد