سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی شوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه به عنوان یکی از منابع تامین مصالح ساختمانی به کار رونده در پروژه های عمرانی از دیرباز مورد استفاده بوده است. حفره ایجاد شده ناشی از این برداشت می تواند باعث ایجاد ناپایداری در بستر کانال و پیدایش پدیده هایی نظیر آبشستگی و افت رقوم بستر کانال در پایین دست و بالادست محل برداشت و در نتیجه بوجود آمدن مشکلاتی برای سازه های احداثی در پایین دست و بالادست محل برداشت شود. در این مقاله با استفاده از مدل SSIIM ، ابتدا میدان جریان در پیرامون یک حفره در بستر کانال از طریق حل سه بعدی معادلات نویر– استوکز و مدل آشفتگی ε – k بدست آمده و سپس حل غیر دائمی میدان رسوب و معادله پیوستگی رسوب انجام می شود. در ادامه پس از صحت سنجی نتایج تاثیر عرض اولیه حفره بر روند جابجایی حفره مورد بررسی قرار می گیرد