سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی قزل – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی‐ مخازن هیدروکربوری، دانشکده
محمد صادق حاتمی پور – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفها
سید فواد آقامیری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفها

چکیده:

در این تحقیق تاثیر سه نمونه گاز تزریقی ۱) گاز مارون. ۲) مخلوط گازهای هیدروکربوری با ۶۰ درصد دی اکسید کربن. ۳ ) مخلوط گازهای هیدروکربوری با ۶۰ درصد نیتروژن. بر میزان تولید نفت، در فرآ یند فراز آوری با گاز توسط مدلسازی ریاضی بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان داد ، هر سه نوع گاز تزریقی به دلیل اینکه چگالی ستون نفت را کاهش می دهند باعث افزایش تولید نفت می گردند. مخلوط گازهای هیدروکربوری با ۶۰ درصد نیتروژن ، بیشترین افزایش تولید (حدود ۶۰ درصد) و دو نمونه دیگر حدود ۳۷ درصد افزایش تولید را نشان دادند.