سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ابراهیم نبیونی – کارشناس ارشد، علوم اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاهی استان مرکزی
حامد اعتماد مقدم – کارشناس ارشد، علوم اقتصادی، کارشناس معاونت پژوهشی جهاد سازندگی واحد
حمید بختیاری – کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی،پژوهشگر

چکیده:

در نظریه های اقتصادی سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل مهم تولید باید به اندازه ای باشد که در معامله تولید و رشد اقتصادی مناسب با افزایش جمعیت و نیروی کار بوده و بتواند جهت گسترش اشتغال، افزایش بهره وری و رشد صادرات موثر واقع شود از سوی دیگر عمدتا در کشورهای نظیر ایران توجه به موضوع «سرمایه گذاری خارجی» می تواند به عنوان مکمل سرمایه داخلی اهمیت ویژه ای به خود اختصاص دهد. این امر در حالی است که رشد کم سابقه جمعیت در کشورمان طی سالهای اولیه انقلاب و ورود تدریجی و فزاینده زنان به بازار کار اهمیت این موضوع را مضاعف کرده است.