سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا دانائیان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
محمدرضا دانشور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

یکی از فعالیتهایی که اخیرا در زمینه استفادهبهینه از منابع طبیعی صورت پذیرفته ، پخش سیلاب بر روی ابخوانهای یا به اصطلاح آبخوان داری می باشد. از انجایی که این نوع فعالیت در قالب ایستگاه های تحقیقاتی انجام می پذیرد، گسترش و ترویج آن به پایش مستمر و ارزیابی تاثیرات آن بر روی جوانبمختلف بستگی دارد. به منظور بررسی تاثیر پروژه پخش سیلاب میانکوه بر منابع آبی منطقه، امار دبی قنوات موجود در دشت ابراهیم آباد برای چند سال قبل از اجرای طرح جمع اوری گردید و نسبت به آماربرداری دبی و هدایت الکتریکی قنوات مذکور اقدام شد. همچنین آمار بارندگی از منابع مختلف فراهم امد از سال ۱۳۷۶ تاکنون حدود ۲۰ ملیون متر مکعب سیلاب توسط پخش سیلاب در این منطقه استحصال شده است. بر طبق آمار، دبی قنوات بعد از وقوع هر سیل افزایش و هدایت الکترکی آب زیر زمینی کاهش یافته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات افزایش حداکثر دبی قنوات نسبت به مقادیر قبل از اجرای پروژه را نشان می دهد، چنانکه حداکثر آبدهی قنات کمال آباد از حدود ۶۷ لیتر بر ثانیه به ۹۰ لیتر در ثانیهو حداکثر آبدهی قنات ارزندازان از حدود ۱۳ لیتر بر ثانیه در سال ۱۳۷۵ به ۳۶ لیتر بر ثانیه در سال ۱۳۷۸ افزایش یافته است. دبی قنات صادق اباد از ۱۳۳ لیتر بر ثانیه به ۱۵۴ لیتر بر ثانیه افزایش نشان می دهد. تسطیح اراضی پایین دست زمینهای کشاورزی روستاهای صادق اباد و محمدآباد، در حوالی پادگان تیپ الغدیر یزد، برای افزایش سطح زیر کشت به میزان حدود ۲۰ هکتار گواه این مدعاست.