سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدحسن بیگلویی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محمدحسین اسیمی – محقق بخش آگرونومی مرکز تحقیقات توتون گیلان
سینا سیاوش مقدم – محقق بخش آگرونومی مرکز تحقیقات توتون گیلان

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت کشور، هر روز که می گذرد نیاز به محصولات کشاورزی افزایش می یابد ولی در طول سال های اخیر تغییرات عوامل اقلیمی از جمله بارش های نامنظم و افزایش درجه حرارت هوا که از فاکتورهای موثر در پدیده تبخیر و تعرق هستند،موجب ایجاد تنش درمراحل مختلف رشد گیاه شده و میزان عملکرد محصول را به خصوص در کشتهای دیم به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده است (۵). توتون یکی از محصولات با ارزش کشاورزی و صنعتی بشمار می رود و در اقتصاد کشورها نقش مهمی رادارد و در ایران نیز با توجه به پتانسیل مطلوب شرایط آب و هوایی و خاک بویژه در استانهای شمالی کشور می تواند، جایگاه ویژه ای داشته باشد در استانهای شمالی کشورمان کشت توتون بصورت دیم بوده که کاهش بارندگی در طول دوره رشد گیاه موجب ایجاد تنش ر مراحل مختلف رشد شده که عملکرد توتون را کاهش داده است. در این شرایط رسیدن به عملکرد مطلوب، چند نوبت آبیاری (آبیاری تکمیلی) اجتناب ناپذیر است. مطالعات و تحقیقات بسیار زیادی در زمینه تاثیرآبیاری بر افزایشعملکرد محصولات مختلف در نقاط مختلف کشورمان انجام گرفته است. ولی در خصوص کشت آبی توتون تحقیقی و ارائه گزارشی بویژه در استانهای شمالی کشورمان صورت نگرفته است. با توجه به موارد فوق الذکر در صدد برآمدیم که شرایط کشت آبی و دیم توتون را در منطقه رشت در قالب یک طرح تحقیقاتی مورد مقایسه و اثرات آبیاری را از نظر عملکرد کمی و کیفی مورد مطالعه قرار دهیم.