سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صمد بازرگان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
حسین جوانمرد – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

خواص ساختاری و الکتریکی ترکیبات GdBa2Cu3-xCrxO7-δ با آلایشهای ?? مطالعه گردیده است . آنالیز ریتولد بر روی طیف اشعه x مواد با کاهش یافته است، که x=0.3 برای ۲۲°K به x=0 برای ۹۲°K آلایشهای مختلف انجام و نتایج آن بررسی گردیده است . با افزایش میزان آلایش، دمای گذار از نشاندهنده تاثیر شدید این جانشینی بر حالت ابررسانایی ماده دارد . دو احتمال جانشینی در صفحه یا زنجیره، برای این تخریب شدید مطرح شده و مورد بررسی قرارگرفته اند .