سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا نیکودل – استادیار،گروه زمین شناسی مهندسی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه تربیت م
نیما قنواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی مهندسی،دانشکده علوم پایه،دا
احمد ذلولی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی مهندسی،دانشکده علوم پایه،دا

چکیده:

سواحل جنوبی ایران در طول زمان با آلودگی های نفتی حاصل از اکتشافات نفتی، نقل و انتقالات تانکر های نفتی و آلودگی های ناشی از کارخانجات پتروشیمی مواجه بوده است. بنابراین بررسی ویژگی های ژئوتکنیکیخاک های آلوده برای اهداف مهندسی و زیست محیطی ضروری است. در این راستای یک تحقیق آزمایشگاهی برای بررسی تاثیر حضور مواد نفتی بر خواص ژئوتکنیکی خاکهای رسی و سیلتی منطقه ماهشهر واقع در استانخوزستان انجام شد. مطالعات زیادی بر روی اثر وجود مواد نفتی در خاک وتاثیر آنها بر ویژگی های مهندسی خاکها انجام شده است در این تحقیق سعی شده است از یکی از فراورده های نفتی به عنوان آلاینده نفتی در خاکهای ریز دانه استفاده شود. بنابراین نمونه های از خاک های ریزدانه ماهشهر در محیط آزمایشگاه و مخلوط کردن با درصدهای مختلف گازوئیل آماده شدند، این نمونه ها به ترتیب با۰/۵ ،۳،۱،۵،۷،۱۰ درصدوزنیخاک خشک با گازوییل مخلوط شدند و آزمایشهای رایج بر روی آنها انجام گرفت این آزمایشها شامل آزمایشهای دانه بندی، تعیین حدود آتربرگ( حد روانی)و تراکم می باشد..نتایج نشان داد که با افزایش درصد آلودگی میزان وزن واحد حجم خشک حداکثر کاهش و رطوبت بهینه و حدروانی خاک افزایش می یابد.دانستن این اطلاعات برای بهسازی خاکها و همین طور اجرای پروژه های عمرانی در نواحی آلوده مهم است.