سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید محمدی – دانشجوی دکترا بخش مهندس یمواد دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار دانشگاه شیراز
محمدحسین نشاطی – کارشناس ارشد صنایع
رضا رضایی – کارشناس شرکت فولاد آلیاژی ایران

چکیده:

عناصر آلیاژی نقش عمده ای در خواص نهایی فولادها ایفا می کند مهمترین پارامتر تاثیر گذار در بهینه سازی خواص مکانیکی فولاد توسط عناصر آلیاژی افزایش سختی پذیری و تغییر ریزساختار و نهایتا حصول استحکام کششی و داکتیلیتی بالا می باشد نقش دیگر این عناصر کاهش درصد گازهای محلول پایدارسازی ناخالصی ها و تبدیل آنها به صورت آخالهای فلزی مفید می باشد کنترل هریک از این مراحل تاثیر عمده ای روی خواص نهایی فولاد ایفا می کند دراین پژوهش بهمنظور بهینه سازی خواص مکانیکی فولاد ۴۲CrMoS4 تاثیر افزایش منگنز درمحدوده بالای استاندارد و افزایش آلومینیم در مقادیر ۰/۰۱۵ تا ۰/۰۳ درصد بطور جداگانه مورد بررسی قرارگرفت بعد از مقایسه نتایج آزمایشهای متالوگرافی شکست نگاری و آزمایشهای مکانیکی و مقایسه نتایج حاصله مشخص گردید درهر دو حالت بهینه سازی خواص نهایی درحد استاندارد بوده و منگنزدرمقایسه با آلومینیوم به علت تاثیر روی سختی پذیری باعث بهبود استحکام کششی می شود درحالیکه آلومینیم به علت تاثیر براندازه دانه و پایدارسازی گازهای محلول تاثیر بیشتری روی داکتیلیتی و چقرمگی شکست ایجاد می کند.