سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا مشیری – کارشناس ارشد آموزشی مدیریت پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
حمیده محدثی – کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
امید ترمه یوسفی – دانشجوی کارشناس ارشد
منصوره وظیفه اصل – کارشناس پرستاری

چکیده:

در اسلام رابطه جنسی جزئی از هویت و وجوه انسانی است . خداوند در خلقت بشر ، انسان را با دادن اختیار ودلیل برای کنترل برخی رفتارها که در سایر مخلوقات کاملا تحت تاثیر غریزه است . ازسایر گونه ها متمایز نمود. قرآن و احادیث مختلف به طبیعت رابطه جنسی و دستیابی به یک رضایتمندی دو طرفه اشاره دارند. با توجه به آغاز فعالیت جنسی که در بسیاری از کشورها در سنین جوانی شروع می شود باید جوانان نسبت به رابطه جنسیبا واژه های علمی و اخلاقی آگاه شوند. هدف : این تحقیق به منظور تعیین تاثیر آموزشی بهداشت جنسی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره ازدواجانجام شده است. مواد و روشها : روش مطالعه به صورت نیمه تجربی است و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه تنظیم شده توسط پژوهشگر است . اطلاعات در دو نوبت در زوجین مراجعه کننده به مراکز ازدواج استان آذربایجان غربی ( ارومیه ، مهاباد ، خوی ، میاندوآب ) توسط مشاورین جمع آوری گردید ، نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند .