سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

دکتر مصطفی شیخ زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

هدف اساسی مقاله روشن نمودن ارتباط بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی است. نظریه " سرمایه انسانی" بر بهره زا نقش سرمایه گذاری در منابع انسانی تاکید دارد و مبتنی بر این نکته است که این سرمایه گذاری سبب افزایش توان تولیدی و کاهش هزینه ها در افراد می گردد. موضوع پژوهش یک بحث بین رشته ای در برنامه درسی و اقتصاد آموزش و پرورش بوده و به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تقلیل هزینه های تحصیلی می پردازد.
تحقیق ابتدا با مطالعه منابع علمی به بررسی و شناسایی عوامل موثر در کاهش هزینه های تحصیلی دانش آموزان پرداخته و سپس برنامه های درسی خاصی را در مورد استفاده صحیح از منابع مالی و امکانات تحصیلی تدوین نموده است. برنامه های درسی برای اولیا مربیان و دانش آموزان تهیه گردیده و سپس نتایج آموزش با پیش آزمون مورد بررسی قرار گرفته است.