سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرناز مشیری – متخصص زنان و زایمان
امید ترمه یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
زهرا مشیری – کارشناس ارشد عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

چکیده:

اسلام درباره جنبه های زیادی از رابطه جنسی انسان صراحت دارد. قرآن و احادیث مختلف رابطه جنسی و دستیابی به یک رضایتمندی دو طرفه اشاره دارد. با توجه به آغاز فعالیت جنسی که در بسیاری از کشورها در سنین جوانیشروع می شود باید جوانان نسبت به رابطه جنسی با واژه های علمی و اخلاقی آگاه شوند. مواد و روش ها : این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور تعیین تاثیر آموزش بهداشت جنسی و مهارتهای ارتباطی درزوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره ازدواج بر روی ۲۰۰ زوج در سال ۱۳۸۲ انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تنظیمی حاوی ۴۹ سوال تشکیل می داد. که قبل و بعد از آموزش مورد استفاده قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آمار توصیفی، استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد اکثریت واحدهای مورد پژوهش در مورد زناشویی و مشکلات جسمی ناشی از عدم رعایت بهداشت دارای آگاهی ضعیف بودند . ضروری است در مراکز مشاوره ازدواج به روابط زناشویی و مشکلات جسمی ناشی از عدم رعایت بهداشت آموزشهای لازم به زوجین داده شود