سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر وکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
سید محمد علی زمردیان – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
امیر حسین وکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
مهراد آرام – دانشجوی کارشناسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان و عضو بتن ا

چکیده:

درطبیعت خاکهایی یافت می شود که تحت تنش ثابت با افزایش درصد رطوبت میزان کاهش حجم بسیار زیادی ازخود نشان می دهد این خاکها به خاکهای رمبنده موسومند .میزان تغییر حجم این خاکها پس ازاشباع شدن فوق العاده زیاد می باشد با توجه به گستره خاکها ی رمبنده در مناطق مختلف و همچنین بدلیل اهمیت احرای پروژه های عمرانی درمحل وجود این خاکها دست یابی به یک شیوه مناسب جهت تثبیت خاکهای رمبنده دراین تحقیق مدنظر قرارگرفته است بنابراین ضمن استفاده ازآهک درجهت تثبیت خاکهای رمبنده و بررسی اثر آهک برروی پتانسیل رمبندگی خاک ، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک رمبنده درزمانهای عمل آوری متفاوت نیز کنترل می گردد.