سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد حسین جاویدی – استاد یار گروه برق دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دستگاههای معادلات خطی با ابعاد بزرگ پایه و اساس حل بسیاری از مسائل شبکه های برق و از جمله پخش بار می باشند. حل این مشکلات که غالبا با استفاده از روشهای مستقیم و باکمک تجزیه ماتریس ضرایب به دو ماتریس مثلث پایینی و بالایی صورت می پذیرد، برای شبکه های با ابعاد بزرگ به خصوص هنگامی که شبکه های توزیع محلی با تعداد گره زیاد داشته باشیم بسیار وقت گیر و کند می باشد. این مشکل غالبا منجر به کنار گذاشتن شبکه های توزیع محلی از محاسبات مربوطه و در نظر گرفتن نقاط متصل به شبکه توزیع به عنوان نقاط مصرف در شبکه انتقال می باشد. این مقاله ضمن معرفی یک روش تکراری به عنوان جایگزینی با سرعت زیاد به جای روشهای مستقیم حل سیستم معادلات خطی که هسته اصلی بررسی پخش بار می باشند، تاثیر ابعاد شبکه های توزیع محلی را بر روی عملکرد این روش و روشهای مستقیم حل مورد ارزیابی و مقایسه قرار می دهد. اسا کار در این روش استفاده از آلگوریتم تکراری (۱)pcg به جای روش مستقیم حل معادلات می باشد. در نتیجه از زمان زیاد مربوط به تجزیه ماتریس و مرتب کردن معادلات صرف نظر می شود. سرعت فوق العده این روش حل به تحلیلگران شبکه های تزیع این امکان را می دهد که بتوانند شبکه های توزیع و زیر توزیع را در محاسبات مربوط به پخش بار و حوادث شبکه در نظر بگیرند و با پرهیز از زمان زیاد مربوط به تجزیه ماتریسضرایب بتوانند نتایج را در زمان کوتاهی به دست آورند. از مزایای این روش به دست آوردن جوابهای واقعی تر می باشد که بررسی مسائل شبکه به صورت دقیق ونه تقریب را در زمان قابل قبول مقدور می سازد.