سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عنایت اله دزیانی – عضو هیئت علمی دانشکده و آموزشکده فنی مشهد – گروه ساخت و تولید
سعید ضامن – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اندازه گیری انرژی مخصوص براده برداری به منظور مطالعه فرایند براده برداری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این کار انرژی مخصوص براده برداری به کمک توان مصرفی اندازه گیری شده و با روش های اندازه گیری نیرو مقایسه شده است. ابعاد تراش در تراشکاری یعنی سرعت برشی، سرعت پیشروی و عمق براده تغییر کرده اند و انرژی مخصوص براده برداری متناظر با هرکدام با استفاده از ترانس جریان اندازه گیری شده است. نشان داده شده است می توان از انرژی مخصوص تراش به جای اندازه گیری نیروهای تراشکاری برای تحلیل فرآیند براده برداری استفاده برد. نمودار ها نشان داده اند با افزایش سرعت برشی انرژی مخصوص تراش کاهش یافته است. همچنین با افزایش سرعت پیشروی نیز انرژی مخصوص تراش کاهش یافته است که با تجارب دیگران هم خوانی دارد. انرژی مخصوص تراش با شیب کمی باکاهش عمق براده کاهش یافته است و با ساز و کار پیشنهاد شده اثر لحظه ای تغییرات توان به منظور استفاده در کنترل تطبیقی قابل اندازه گیری گردیده است.